Naše cíle

Pro lodníky

Chtěli bychom vytvořit na jednom místě kompletní zázemí pro nás lodníky. Kteří chtějí být svobodní, mít jistotu, že s lodí se mohou vydat na výlet a vše si zajistí na pár kliknutí. Při plutí, zase bude nápomocen náš průvodce s postřehy a tipy, telefonními čísly, mapami, kontakty na servisy, a budete mít loď bez problémů zakotvit nebo vyvázat a k tomu využít služeb jednotlivých kotvišť. Kdo nemá loď vlastní, může si zajistit přes tento web zapůjčení lodí několika kategorií, velikostí a samozřejmě v různých lokalitách. Spolupráci navazujeme jak s vlastnickými plavidly , tak i s půjčovnami.

Pro partnery

Pro vás naše budoucí partnery, kteří máte k dispozici nevyužité kotviště, pozemek u vody loď k zapůjčení, hotel nebo restauraci u vody nabízíme možnost výdělku na jedinečném systému . Zaručíme , že k Vám budou jezdit skvělí lidé z řad našich lodníků a lodnic . Pomůžeme Vám se základním nastavením, označíme vaše místo a budeme náš společný projekt propagovat i za vás.

Pro města a obce kolem vody

Pro města, vesnice a lokality kolem vody nabízíme jedinečný systém pro dobrovolný nebo pevně nastavený cenový systém pro využívání veřejných kotvišť se spřaženými službami, jako jsou vývoz komunálního odpadu, poskytnutí elektrické a vodovodní přípojky a další zázemí pro lodě a jejich posádky. Nabízíme také kompletní vybudování nových kotvišť a vývazišť s následným předáním do správy obce a tím také zajištění a rozšíření turismu a tím pádem příjmu pro danou lokalitu.

Naším cílem je v České republice poskytnout na našich krásných vodních cestách adekvátní služby pro všechny. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat pro představení celého projektu. Věříme, že pro každé místo jsme schopni navrhnout to pravé řešení jak po stránce technologií, tak i po stránce propagace dané lokality.